چاپ خبر    

آگهی برگزاری و دعوت مجمع عمومی فوق العاده

امتیاز دهی

امتیاز 5 از 1 رای

 
 
 
 

از گروه سیمان شرق

آگهی برگزاری و دعوت مجمع عمومی فوق العاده


متن خبر:

نوشته شده توسط حسين نوربخش در تاریخ 22/08/1398 ساعت 05:20:41 تعداد بازدید کنندگان 303