چاپ خبر    

کسب موفقیت تازه ای در ممیزی مراقبتی نوبت دوم سیستم های مدیریتی و تمدید اعتبارنامه گواهینامه استانداردها

امتیاز دهی

امتیاز 0 از 0 رای

 
 
 
 

از گروه سیمان شرق

شرکت سیمان شرق در ممیزی مراقبتی نوبت دوم سیستم های مدیریتی و تمدید اعتبارنامه گواهینامه شرکت سیــــمان شـرق در راستای استمرار و استقرار سیســتمهای مدیریتی IMS طی ممیزی انجام شـده توسـط نمایـنـــدگان شـرکت TUV intercert بار دیگر شاهد موفقیت تازه ای در ممیزی مراقبتی نوبت دوم سیستم های مدیریتی و تمدید اعتبارنامه گواهینامه استانداردهایISO14001:2015 ISO9001:2015 و ISO 45001:2018 گردید.


متن خبر:

نوشته شده توسط ناصر اسماعيلي در تاریخ 10/01/1400 ساعت 09:04:18 تعداد بازدید کنندگان 90  

  دانلود فايل ضميمه خبر بنام (130.jpg)