چاپ خبر    

اولین کمیته تخصصی مسئولیت های اجتماعی، زیست محیطی شرکت سیمان شرق

امتیاز دهی

امتیاز 5 از 1 رای

 
 
 
 

از گروه سیمان شرق

اولین کمیته تخصصی مسئولیت های اجتماعی، زیست محیطی شرکت سیمان شرق با حضور مدیریت عامل شرکت سیمان شرق ، مدیران عامل شرکت های تابعه، مدیرمجتمع، معاونین و مدیران ارشد شرکت و با حضور مشاورشرکت جناب آقای مهندس پیراسته برگزار گردید.


: متن خبر

اولین کمیته تخصصی مسئولیت های اجتماعی، زیست محیطی شرکت سیمان شرق با حضور مدیریت عامل شرکت سیمان شرق ، مدیران عامل شرکت های تابعه، مدیرمجتمع، معاونین و مدیران ارشد شرکت و با حضور مشاورشرکت جناب آقای مهندس پیراسته و با تاکید بر پایبندی بر ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی و رعایت استانداردهای زیست محیطی و همچنین  ضرورت تلاش همه جانبه کلیه همکاران بر اجرای اقدامات زیست محیطی در محل کارخانجات شرکت برگزار گردید.

 

نوشته شده توسط حسين نوربخش در تاریخ 15/11/1396 ساعت 08:24:57 تعداد بازدید کنندگان 749