تماس با شركت سيمان شرق

 

دفتر مرکزی و مالی : مشهد-خیابان دانشگاه21-خیابان اسرار 1/2-شماره 51/1

تلفن : 3845012-38415012-38490008-38490009-051

دورنگار :38430848- 38449957-051

 

دفتر فروش : مشهد-خیابان دانشگاه21-خیابان اسرار 1/2-شماره 47

تلفن : 61-38449957-051

دورنگار :61- 38449957-051

 

دفتر تهران : تهران-میدان آرژانتین- خیابان الوند-شماره 11

تلفن : 79-88792467-021

دورنگار : 88793524-021

کدپستی : 1514944349            پست الکترونیکی : tehran@sharghcement.ir

 

کارخانه : مشهد-جاده کلات-سه راهی سیمان(بعداز روستای فاز)-کیلومتر 8 جاده اختصاصی کارخانجات سیمان مشهد

تلفن : 22-32643720-051

دورنگار : 32643723-051

پست الکترونیکی : info@sharghcement.ir