ضوابط فروش صادراتي در شركت سيمان شرق در مشهد

 


 پروسه فروش صادراتي نيز مراحلي دارد كه در ذيل به آن اشاره شده است

 

1- مكاتبه و يا تماس مشتري با پل هاي ارتباطي شركت
ایمیل: export@sharghcement.ir
تلفن :38416305-38449956-051

2-ارائه مدارك مورد نياز :
الف - اشخاص حقوقي : آگهي تاسيس شركت - آدرس - تلفن
ب - اشخاص حقيقي : كپي پاسپورت و يا كارت شناسايي - آدرس - تلفن

3- صدور پروفرما و يا پيش فاكتور در صورت درخواست مشتري :

4- دريافت وجه

5- اخذ تائيديه وصول وجه در صورت پرداخت به حساب هاي اعلاميدريافت وجه

6- صدور حواله

7- اعلام بار و بارگيري