سیمان تیپ 1 - 325

سیمان پرتلند نوع 1:

بر اساس استاندارد ملی ایران (389: سیمان پرتلند-ویژگی‌ها، تجدید نظر چهارم 1399) این سیمان برای کاربری‌های عمومی مناسب است، هنگامی که مشخصات ویژه‌ای مطابق آنچه که برای انواع دیگر سیمان مشخص شده است مورد نیاز نباشد.

این سیمان با نام (Ordinary Portland Cement: OPC) شناخته می‌شود. سیمان پرتلند تیپ 1 سیمانی عمومی بوده و برای اجرای بتن‌هایی مناسب است که به ویژگی‌های دیگر انواع سیمان در آن‌ها احتیاجی نیست.

لازم به ذکر است سیمان نوع 1 بر اساس استاندارد ملی ایران (389: سیمان پرتلند-ویژگی‌ها، تجدید نظر چهارم 1399) در دو رده‌ی مقاومتی 32/5و 42/5توسط شرکت سیمان شرق تولید می‌شود.

موارد کاربرد سیمان نوع 1:

این نوع سیمان در شرایط محیطی معمولی مصرف می‌شود، در محیطی که بتن ساخته شده با این نوع سیمان در مجاورت یون‌های سولفات و کلرید نباشد و شرایط خاصی از نظر سرعت گیرش و میزان حرارت هیدراسیون مورد نظر طراح بتن نباشد.

روسازی راه:

برای استفاده در انواع رویه‌های راه (رویه‌های بتنی غیرمسلح درزدار، رویه‌های بتنی مسلح پیوسته و بتن غلتکی راهسازی)

ساختمان‌های بتن‌آرمه:

در اجرای‌ سازه‌های بتن‌آرمه، با توجه به رده‌ی مقاومتی مورد نیاز می‌توان از سیمان نوع 1 استفاده نمود.

اجرای دال طبقات:

اجرای دال طبقات با سیستم کامپوزیت یا متال‌دک (composite, metal deck) در سازه‌های فولادی

بلوک‌های غیرباربر سیمانی:

تولید انواع بلوک‌های سیمانی با استفاده از این نوع سیمان امکان پذیر است.

قطعات پیش‌ساخته‌ی بتنی:

در ساخت انواع قطعات پیش‌ساخته‌ی بتنی مانند جدول، سنگفرش، نیوجرسی، دیوار‌های خودایستا و مبلمان شهری می‌توان از سیمان نوع 1 استفاده نمود، مشروط بر آن که برای قالب برداری و عمل آوری قطعه‌ی بتنی زمان کافی در اختیار باشد .

نکات قابل توجه در کاربرد سیمان نوع 1:

-چنانچه بتن اجرا شده یا قطعات بتنی ساخته شده در مجاورت یون کلرید، سولفات یا نمک‌پاشی قرار گیرد، استفاده از این نوع سیمان توصیه نمی‌شود.

-در المان‌های سازه‌ای با ابعاد قابل توجه یا در بتن ریزی‌های حجیم، با توجه به حرارت هیدراسیون این نوع سیمان باید بررسی‌های لازم به منظور پیشگیری از ایجاد تنش‌های حرارتی انجام شود.

سیمان شرق