کارشناسان حوزه معاونت بازاریابی فروش

پس از تماس با شماره‌ تلفن 31049-051 با شماره گیری تلفن‌های داخلی به شرح زیر، ارتباط به طور مستقیم با کارشناس مربوطه برقرار خواهد شد. در غیر این صورت و با انتخاب گزینه‌های منوی تلفن گویا، اولین اپراتور در دسترس در هر قسمت پاسخگوی شما خواهد بود.

قسمتنام‌خانوادگیسمتتلفن داخلی
معاونت بازاریابی و فروشآقای آسیدنژادکارشناس و هماهنگی دفتر معاونت بازاریابی و فروش1002
معاونت بازاریابی و فروشخانم مصطفاییمسئول آمار و اطلاعات واحد فروش1003
واحد مهندسی فروشآقای مهندس ناطقیمدیر مهندسی فروش1005
واحد مهندسی فروشخانم دکتر هلالیان کارشناس مهندسی فروش1006
واحد مهندسی فروشاپراتورصدای مشتری1007
واحد فروشآقای ضیاییمدیر فروش1010
واحد فروشآقای قاسمیرئیس فروش داخلی1011
واحد فروشخانم مهندس حسیناییکارشناس فروش داخلی1012
واحد فروشآقای مهندس نخعیفروش صادراتی1015
دفتر حمل و تحویلآقای محمدیمدیر دفتر حمل و تحویل1020
حسابداری فروشآقای آذریرئیس حسابداری فروش1025
دکمه بازگشت به بالا