کارشناسان حوزه معاونت بازاریابی فروش

پس از تماس با شماره‌ تلفن 31049-051 با شماره گیری تلفن‌های داخلی به شرح زیر، ارتباط به طور مستقیم با کارشناس مربوطه برقرار خواهد شد. در غیر این صورت و با انتخاب گزینه‌های منوی تلفن گویا، اولین اپراتور در دسترس در هر قسمت پاسخگوی شما خواهد بود.

قسمتنام‌خانوادگیسمتتلفن داخلی
معاونت بازاریابی و فروشآقای آسیدنژادکارشناس و هماهنگی دفتر معاونت بازاریابی و فروش1002
واحد مهندسی فروشمهندس ناطقیمدیر مهندسی فروش1005
واحد مهندسی فروشمهندس نخعیکارشناس مهندسی فروش1006
واحد مهندسی فروشصدای مشتریاپراتور1007
واحد فروشآقای ضیاییمسئول فروش1010
واحد فروشآقای قاسمیرئیس فروش داخلی1011
واحد فروشخانم دیواندریکارشناس فروش داخلی1012
واحد فروشخانم مصطفاییکارشناس فروش داخلی1013
واحد فروشآقای عظیمیرئیس فروش صادراتی1015
دفتر حمل و تحویلآقای محمدیمدیر دفتر حمل و تحویل1020
حسابداری فروشآقای آذریرئیس حسابداری فروش1025
دکمه بازگشت به بالا